Elektronik Elektrik Sayaçlarının Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Güncellenmiştir.

Resim

Elektronik Elektrik Sayaçlarının Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar güncellenerek yürürlüğe girmiştir. Usul ve Esaslar ile ekleri Mevzuat/Usul ve Esaslar sekmesi altında yayımlanmıştır.