TEDAŞ Genel Müdürlüğü TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanmıştır.

Resim

TEDAŞ Genel Müdürlüğünde kalite anlayışının yerleştirilmesi, verimliliğin artırılması, etkin bir yönetim sisteminin geliştirilmesi, faaliyetlerin izlenmesi, kontrolü ve iyileştirilmesini, hizmet alanlar açısından memnuniyetin artırılarak, şikayetlerin azaltılmasını sağlamak amacıyla yoğun bir hazırlık döneminin ardından kalite yönetim sistemi eğitim ve kurulum çalışmaları tamamlanmıştır.

TEDAŞ'ın vizyonu, misyonu ve kalite politikası çerçevesinde hizmet kalitesini artırmayı hedefleyerek başlatılan, Kalite Yönetim Sisteminin en son revizyonu olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurulum çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Şirketimiz Merkez Birimleri, Eğitim ve Sertifikasyon Merkezleri ve Bölge Müdürlükleri 20_22 Kasım 2017 tarihlerinde akredite bir denetim ve belgelendirme kuruluşu olan SGS Firması tarafından denetlenmiştir.

Gerçekleştirilen denetimler başarı ile tamamlanmış, kurulan kalite yönetim sisteminin ve yürütülen faaliyetlerin belgelendirmeye uygun olduğu tespit edilmiş ve TEDAŞ, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Belgesini almaya hak kazanmıştır.

Dosyayı İncele