DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI


GENEL DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan  Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği'ne göre; Elektrik dağıtım şirketlerinin denetimleri yapılmaktadır.


AYDINLATMA DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 6. maddesi ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan  Genel Aydınlatma Yönetmeliği ve  Genel Aydınlatma Tebliği hükümleri gereği dağıtım şirketleri nezdinde denetimler yapmaktadır. Yanmayan, yerinde olmayan armatür ve/veya önceden mevcut olan direklere ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla Kurumumuz tarafından geliştirilen "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması" Şubat 2019 tarihinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. İhbarlara ilişkin sürecin takip ve analizi yapılmakta olup, mevzuatta belirtilen süreler içerisinde arızası giderilmeyen ihbarlar  Genel Aydınlatma Yönetmeliği'nin 25. maddesi kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na raporlanmaktadır.

Elektrik Arıza İhbar Uygulaması erişim linkleri:


AYDINLATMA İZLEME VE ÖDEME MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik dağıtım şirketlerinden gelen genel aydınlatma ödeme talepleri kontrol edildikten sonra yapılacak ödemelerin icmali hazırlanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gönderilmekte ve ödeme işlemleri yapılmaktadır. Yapılan ödeme işlerine ilişkin bilgiler Kurumumuzun web sitesinin  Bilgi Merkezi/Genel Aydınlatma Tüketimleri sekmesinde yayınlanmaktadır.


İHDS MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüz ile elektrik dağıtım şirketleri arasında imzalanan "İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi'nin" ve Genel Müdürlüğümüz ile görevli tedarik şirketleri arasında imzalanan "İHDS Kapsamındaki Varlıkların Ayrıştırılarak Görevli Tedarik Şirketinin Kullanımına Verilmesine İlişkin Sözleşme'nin" hükümleri kapsamında malik sıfatı ile kontroller yapılmaktadır.