Resim

Ömer Sami YAPICI

Genel Müdür

2021

TEDAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı

2017 - 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Strateji Geliştirme Başkanı

2017 - 2017

TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Vekalet

2016 - 2017

TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Görevli

2016 - 2016

TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı - TEDAŞ Genel Müdürü Vekalet

2016 - 2016

TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Görevli

2005 - 2016

TEDAŞ Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yardımcısı

2005 - 2005

TEDAŞ Genel Müdürlüğü - Müşavir - Özel Kalem Müdürü ve Yönetim Kurulu Büro Müdürü Görevlendirme

2004 - 2005

TEDAŞ Enerji Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığı - Başkan

2004 - 2004

TEDAŞ Genel Müdürlüğü - Müşavir

2003 - 2004

TEDAŞ Enerji Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığı -Başkan

2003 - 2003

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığı - Başkan

2001 - 2003

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Müşteriler Dairesi Başkanlığın - Müdür

2001 - 2001

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Bilgi Erişim ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı- Müdür

1997 - 2001

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Özelleştirme Dairesi Başkanlığı- Müdür

1994 - 1997

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu - Öğretim Görevlisi

1991 - 1994

TEK Elazığ EDM - Mühendis

1986 - 1991

TEK Diyarbakır EDM - Mühendis
Resim

Mahmut YAĞIZ

Genel Müdür Yardımcısı

2017 -

TEDAŞ Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

2016 - 2017

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı / Denetim ve Strateji Daire Başkanlığı -
Daire Başkanı

2013 - 2016

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı

2012 - 2013

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Bakan Danışmanı

2011 - 2012

TEİAŞ Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı - Şube Müdürü

2009 - 2011

TEİAŞ Genel Müdürlüğü Eğitim ve İş Güvenliği Daire Başkanlığı - Baş Uzman

2006 - 2009

Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü - Baş Uzman

2004 - 2006

TEDAŞ Diyarbakır Elektrik Dağıtım Müessesesi -Müessese Müdürü / Yönetim Komitesi Başkanı

2003 - 2004

TEDAŞ Diyarbakır Elektrik Dağıtım Müessesesi - Teknik Müessese Müdür Yardımcısı

2003 - 2003

TEDAŞ Diyarbakır Elektrik Dağıtım Müessesesi - Müşteriler Müdürü / Mühendis

2001 - 2003

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü - Mühendis

1997 - 2001

Etibank - Mühendis / Teknik Şef

1995 - 1997

BUGSAŞ Ankaray - Güç Temini ve Scada Baş Mühendisi
Resim

Zafer TURUT

Genel Müdür Yardımcısı

2018 -

TEDAŞ Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

2017 - 2017

TEDAŞ Genel Müdürlüğü - Başuzman (Genel Müdür Yardımcısı Vekalet)

2017 - 2017

TEDAŞ Genel Müdürlüğü - Başuzman (Varlık Yönetimi Daire Başkanı Görevli)

2015 - 2017

TEDAŞ Genel Müdürlüğü - Başmühendis (Sözleşmeli)

2013 - 2015

TEDAŞ Boğaziçi Bölge Koordinatörlüğü - Başuzman (1.Dereceli)

2009 - 2013

5434 S K EK 71 Mad. Tabi Hizmeti

2008 - 2009

Van Gölü EDAŞ Başuzman (Şirket Müdürü Görevli)

2006 - 2008

ARAS İl Müdürlüğü - İl Müdürü (Van Gölü EDAŞ Şirket Müdürü Görevli)

2005 - 2006

ARAS İl Müdürlüğü - İl Müdürü

2005 - 2005

ARAS EDAŞ Iğdır Müessesesi - Müessese Müdürü ve Yönetim Komitesi Başkanı

2005 - 2005

ARAS EDAŞ Iğdır Müessesesi - Müessese Müdür Yardımcısı ve Yönetim Komitesi Üyesi (Müessese Müdürü ve Yönetim Komitesi Başkanı Görevli)

2004 - 2005

ARAS EDAŞ Iğdır Müessesesi - Müessese Müdür Yardımcısı ve Yönetim Komitesi Üyesi

2003 - 2004

TEDAŞ Iğdır EDM - Müessese Müdür Yardımcısı ve Yönetim Komitesi Üyesi

2002 - 2003

TEDAŞ Muş EDM - Proje ve Tesis Müdürü ve Yönetim Komitesi Üyesi

2002 - 2002

TEDAŞ Muş EDM - Proje ve Tesis Müdürü (Elazığ EDM Görevli)

2001 - 2002

TEDAŞ Muş EDM - Proje ve Tesis Müdürü (Mües. Müd. Yard. Görevli) Yönetim Komitesi Üyesi

1995 - 2001

TEDAŞ Muş EDM - Planlama ve Tesis Müdürü (Mües.Müd.Yard.(Tek.)Görevini Yürütmesi)Yönetim Kom.Üyesi

1994 - 1995

TEDAŞ Muş EDM Planlama ve Tesis Müdürlüğü - Başmühendis Söz(Pln. ve Tesis Müd.Vekaleten) ve Yönetim Komitesi Üyesi

1994 - 1994

TEDAŞ Muş EDM Planlama ve Tesis Müdürlüğü - Tesis Başmühendis Söz(Yönetim Komitesi Üyesi)

1994 - 1994

TEDAŞ Muş EDM Planlama ve Tesis Müdürlüğü - Plan Proje BaşMüh.de Mühendis Söz(Yönetim Kurulu Üyesi)

1994 - 1994

TEK Muş EDM Planlama ve Tesis Müdürlüğü - Plan Proje BaşMüh.de Mühendis Söz(Yönetim Kurulu Üyesi)

1990 - 1994

TEK Muş EDM Planlama ve Tesis Müdürlüğü - Plan Proje BaşMüh.de Mühendis Sözleşmeli

1989 - 1990

TEK Van Gölü EDM Muş İl Müdürlüğü - Mühendis (Sözleşmeli)

1989 - 1989

TEK Van Gölü EDM Muş İl Müdürlüğü - Mühendis (SSK)
Resim

Bora ÜLKER

Genel Müdür Yardımcısı

2021 -

TEDAŞ Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yardımcısı

2020 - 2021

TEDAŞ Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanı- Genel Müdür Yardımcısı V.

2020 - 2020

TEDAŞ Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanı - Varlık Yönetimi Daire Başkanı Görevli - Genel Müdür Yardımcısı Görevli

2017 - 2020

TEDAŞ Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanı - Varlık Yönetimi Daire Başkanı Görevli

2017 - 2017

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı - Teknik Şef - Daire Başkanı Görevli

2016 - 2017

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı - Teknik Şef

2016 - 2016

TEDAŞ Genel Müdürlüğü AR-GE Planlama ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı - Teknik Şef

2010 - 2016

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Proje ve Tesis Daire Başkanlığı - Şef

2010 - 2010

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Daire Başkanlığı - Şef

2006 - 2010

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Daire Başkanlığı - Mühendis - Müdür Yardımcısı Görevli

2001 - 2006

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Daire Başkanlığı - Mühendis

2000 - 2001

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Dağıtım Hat ve Şebeke Proje Tesis Daire Başkanlığı - Mühendis
Resim

Zübeyir ÇALIŞAN

Genel Müdür Yardımcısı

2020 -

TEDAŞ Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

2020 - 2020

TEDAŞ Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yardımcısı

2017 - 2020

TEİAŞ Genel Müdürlüğü - Teftiş Kurulu Başkanlığı - Teftiş Kurulu Başkanı(TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Vekalet)

2016 - 2017

TEİAŞ Genel Müdürlüğü - Teftiş Kurulu Başkanlığı - Teftiş Kurulu Başkanı(Genel Müdür Yardımcısı Vekalet)

2015 - 2016

TEİAŞ Genel Müdürlüğü - Teftiş Kurulu Başkanlığı- Teftiş Kurulu Başkanı

2010 - 2015

TEİAŞ Genel Müdürlüğü - Teftiş Kurulu Başkanlığı- Başmüfettiş

2006 - 2010

TEİAŞ Genel Müdürlüğü - Teftiş Kurulu Başkanlığı- Müfettiş

2006 - 2006

Sağlık Bakanlığı - Teftiş Kurulu Başkanlığı - Müfettiş

2004 - 2006

TEDAŞ Genel Müdürlüğü - Teftiş Kurulu Başkanlığı - Müfettiş

2000 - 2004

TEDAŞ Genel Müdürlüğü - Teftiş Kurulu Başkanlığı - Müfettiş Yardımcısı