2024 Yılı Birim Fiyat Kitabı Online Satış Duyurusu

Resim

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan "2024 Yılı TEDAŞ Birim Fiyat Kitabı" ile "2024 Yılı Tüm Yıl Geçerli Birim Fiyat Kitabı" birimfiyat.tedas.gov.tr internet sitesinden online satış yöntemiyle sektör paydaşlarının kullanımına sunulmuştur.

Üyelik tiplerine ve satış bedellerine ilişkin bilgilendirme Birim Fiyat Online Platformunda yer almakta olup üyelik tipine göre belirlenmiş satış bedelinin %20 KDV ilave edilerek yatırıldığını gösteren banka dekontunun sistem üzerinden yüklenmesi halinde erişim hakkı verilecektir.