• Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek
  • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak
  • Etik uygulamaları değerlendirmek