Taşınmaz Temin İşlemlerinin Yürütülmesine Yönelik Teknik Şartname

Resim

Elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların temin işlemlerine ilişkin Taşınmaz Temin İşlemlerinin Yürütülmesine Yönelik Teknik Şartnameyürürlüğe girdi.