ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olarak kaliteli hizmet ve etkin denetim anlayışımızla, kesintisiz enerjinin sağlandığı “Aydınlık Türkiye” hedefine ulaşmak için;

  • Faaliyetlerimizi yasal yükümlülükler ve standartların gereklilikleri doğrultusunda sürdürülebilirlik, sürekli iyileştirme ve paydaşların memnuniyetini esas alarak yürütmeyi,
  • Hedef odaklı ve risk temelli düşünce yöntemlerini esas alarak yönetim sistemlerimizin performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • Yenilikçi yöntemler kullanarak, elektrik dağıtım faaliyetlerinde hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamayı ve bu konuda sektöre yön vermek için çalışmayı,
  • Gıda güvenliğini sürekli kılacak bir yaklaşım sergileyerek sağlıklı ve hijyenik ortamlarda kaliteli yemek üretimini ve sunumunu gerçekleştirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırarak ve risklerini azaltarak işle ilgili yaralanmayı ve sağlığın bozulmasını önlemeyi,
  • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin katılımı ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
  • Kurumsal ve kişiye özel bilgileri gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetmeyi, bilgi güvenliğini ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Çevreye ve doğaya duyarlı, yaşam döngüsü bakış açısına uygun olarak atıkları azaltmayı, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak çevreyi korumayı ve enerjiyi verimli kullanmayı, 
  • Çalışanlarımızdaki farkındalığı arttırarak Entegre Yönetim Sistemi bilincini kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi ve paydaşların bu kültüre katılımını sağlamayı,

taahhüt ederiz.                                                                                                     

       Ömer Sami YAPICI
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür