Kuruluşumuzda yönetim sistemi uygulamaları 2017 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ile başlamıştır. 2018 yılında ISO 22000 Gıda Güvenliği, 2020 yılında ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve son olarak 2021 yılında ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri kurulmuş ve uygulanmaktadır.

2022 yılında yönetim sistemlerini daha kolay ve verimli yönetmek amacıyla tek bir çatı altında birleştiren Entegre Yönetim Sistemi (EYS) uygulanmaya başlanmıştır.