Personelin Tabi Olduğu Mevzuat

________________________________________

Genel Müdürlüğümüzde 399 Sayılı KHK’ya tabi Kadrolu ve Sözleşmeli personel ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında İşçi personel istihdam edilmektedir.

 a) Memur Kadrolarına ve Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Açıktan Atanma

 “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesince;

 (A) Grubu kadrolar olarak tanımlanan “Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadrolara, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılacak sıralamaya giren adaylar arasından Kurumumuzca gerçekleştirilecek olan Özel Yarışma Sınavına tabi tutulmak suretiyle açıktan atama yapılmaktadır.

(B) Grubu pozisyonlarına; Genel Yatırım ve Finansman Programın gereği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM)  KPSS sonucuna göre başarılı olan adaylar arasından atama yapılmaktadır.

 b) İşçi Pozisyonlarına Atanma

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden Teşekkülümüzce işe yerleştirilecek kişilerin unvan, adet ve nitelikleri belirlenerek Türkiye İş Kurumundan  (İŞKUR) talepte bulunulur. İŞKUR tarafından isimleri bildirilenler Teşekkülümüzce yazılı/sözlü sınava tabi tutulmak suretiyle atanırlar.

c) Engelli ve Eski Hükümlü Personel Alımı

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarımıza başvuru yapacak engelli adayların EKPSS, eski hükümlü adayların KPSS sınavına katılmış olmaları gerekmektedir. İŞKUR talebimiz doğrultusunda işgücü ihtiyacını ilan etmekte ve başvuran adaylar arasından puan sıralamasına göre isimlerini Teşekkülümüze bildirmektedir. İsimleri bildirilen adaylar Teşekkülümüzce sınava tabi tutularak, başarılı olan adaylar göreve başlatılmaktadır.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına belirlenen kontenjan doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından atama yapılmaktadır.