Genel Müdürlüğümüzde 399 Sayılı KHK tabi Kadrolu ve Sözleşmeli Personel ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi istihdam edilmektedir. 

31 Ocak 2024  itibariyle 

MEMUR SÖZLEŞMELİ TOPLAM İŞÇİ TOPLAM KADROLU GENEL TOPLAM
Sendikalı Sendikasız
112 946 1.068 225 42 267 1.335