Elektrik Tesisleri 2022 Yılı Hizmet Satış Bedelleri ve Ekleri

Resim

Elektrik Tesisleri 2022 Yılı Hizmet Satış Bedellerinin 15.02.2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.