Elektronik Elektrik Sayaçları Teknik Şartnamesi güncellenmiştir.

Resim

Elektronik Elektrik Sayaçları Teknik Şartnamesi güncellenmiştir.

Güncel TEDAŞ-MLZ/2017-062.B işaretli Elektronik Elektrik Sayaçları Teknik Şartnamesi 01.12.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup 01.01.2025 tarihinden itibaren kullanımı zorunlu olacaktır.

TEDAŞ-MLZ/2017-062.A işaretli Elektronik Elektrik Sayaçları Teknik Şartnamesi 01.01.2025 tarihine kadar yürürlükte olacak ve bu tarihten sonra yürürlükten kaldırılacaktır.