Güncellenen 2021 Yılı Birim Fiyat Kitabı

Resim

TEDAŞ Birim Fiyat Online Platformunda (https://birimfiyat.tedas.gov.tr)07.06.2021 tarihinde yayınlanmış olan 01 Ocak 2021 tarihi itibarı ile geçerlibirim fiyatları içeren tek montaj fiyat bölgeli 2021 Yılı Birim Fiyat Kitabı, malzemefiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeden 3 ayrı montaj fiyat bölgeliolarak güncellenmiştir.

 

Güncellenen 2021 Yılı Birim Fiyat Kitabı yine TEDAŞ BirimFiyat Online Platformunda (https://birimfiyat.tedas.gov.tr) yayınlanmıştır. Tek montaj fiyat bölgeliBirim Fiyat Kitabı için erişim hakkı satın almış olan kullanıcılar, yine aynıüyelik hesabı üzerinden güncellenmiş 2021 Yılı Birim Fiyat Kitabına tekrarödeme yapmaksızın erişim sağlayabileceklerdir.