İklimsel Olaylara Bağlı Olarak ENH'larında Projelendirmeye Esas Alınması Gereken Kriterler

Resim

Enerji  ve  Tabii  Kaynaklar  Bakanlığının  ilgide  kayıtlı  yazısıyla;  30.12.2014  tarihli  ve  29221 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamında TEİAŞ ve  TEDAŞ  Genel  Müdürlüğünün  "Elektrik  Tesislerinin  Proje  Onay  ve  Kabul  Yetkilendirmeleri" işlemlerine ilişkin; bölgesel meteorolojik veriler dikkate alınarak, yönetmelikte belirlenmiş mahallin buz yükü değerlerinin altında olmamak kaydıyla, yeterli buz yükü artışı kullanılarak, buz yükü hesaplarının yapılması  hususunda  TEİAŞ  ve  TEDAŞ  Genel Müdürlüğünün  koordineli  şekilde  yetkilendirilmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir. 

Buna istinaden;  enerji  nakil  hatlarının  projelendirilmesine  esas  değerlerin iklim  değişikliğinden kaynaklı  güncellenmesi  kapsamında  Genel  Müdürlüğümüzce  yapılan  çalışma  sonucu  eklerde sunulmuştur.