Konutlarda Isı Yalıtım Kampanyası

Resim

Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Özellikle son günlerde yaşanan küresel gelişmeler enerji verimliliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuş ve Avrupa başta olmak üzere bir çok ülke enerjiyi verimli kullanmak ve enerji tasarrufu sağlamak adına çeşitli önlemler açıklanmıştır. Ülkemizde de bu konuda önemli adımlar atılmakta ve atılmaya devam etmektedir.

Konutlarda Isı Yalıtımı Tanıtımı