KPSS 2022/2 Adaylardan İstenilen Belgeler

Resim

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KPSS 2022/2 DÖNEMİNDE TEŞEKKÜLÜMÜZE YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

1- E-devlet üzerinden alınacak mezun belgesi ile diplomanızın bir fotokopisi veya Üniversite yada noter onaylı diploma sureti

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Adli sicil belgesi (www.turkiye.gov.tradresi üzerinden alınabilir),

4- Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5x6cm ölçüsünde vesikalık fotoğraf (erkek adaylar için kravatlı),

5- www.tedas.gov.tr adresi DUYURULAR kısmında yer alan Aday Başvuru Formu (1 Suret)

6- Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Üniversite Hastanesinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu,

7- Kamuda hizmeti bulunan adaylar için görev yaptıkları kurumlardan alacakları onaylı hizmet belgesi, özel sektörde hizmeti bulunan adaylar için e-devlet üzerinden alacakları hizmet belgesi,

8- Varsa YDS sonuç belgesi (A, B veya C düzeyinde olanlar için),

9- Orta okul veya lisede hazırlık eğitimi almış adayların buna ilişkin belge sureti,

10- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi(Askerlik şubesinden, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden, askerde olan adaylar ise birliklerinden temin edebilir), askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi.

11- Avukatlık Ruhsatnamesi

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  İyi Dileklerimizle

                                                                                                                                                                                                                                                         İK Dairesi Başkanlığı

 

Yukarıda belirtilen belgelerin en geç 20.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar elden veya posta yoluyla aşağıda belirtilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

Adres: TEDAŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 KLMN Blok Kat:2 Balgat/ANKARA

BİLGİİÇİN : 00312 449 5644-5294

 

Not: Askerde olan adayların birliklerinden alacakları muhtemel terhis tarihini de belirten bir belge ile birlikte yukarıda istenilen evrakları göndermeleri gerekmektedir.

 

                                                                                                Atama Başvuru Formu

                                                                                          Adaylardan İstenecek Belgeler