LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi Termal Koruma Özelliği

Resim

LED  Işık  Kaynaklı  Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi Termal Koruma Özelliği Geçiş Süreci Belirlenmiştir.

TEDAŞ-MLZ/2010-057.D işaretli "LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi"nin termal korumaya ilişkin (46) nolu paragrafında yer alan kalıcı hükme ve alt indisinde yer alan geçici hükme ilişkin süreç;

  • TEDAŞ-MLZ/2010-057.D işaretli "LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi"nin termal korumaya ilişkin kalıcı hükmüne göre verilmiş olan şartnameye uygunluk onayı sertifikalarının geçerliliğinin devam etmesi,
  • 10 Kasım 2023 tarihinden itibaren, TEDAŞ-MLZ/2010-057.D işaretli "LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi"nin termal korumaya ilişkin sadece kalıcı hükmüne göre yapılacak şartnameye uygunluk onayı başvurularının kabul edilmesi, geçici hükme göre yapılacak şartnameye uygunluk onayı başvurularının reddedilmesi,
  • En az üç farklı markaya ait armatür bulunma şartını sağlayan ve termal korumaya ilişkin kalıcı hükme uygun olarak şartnameye uygunluk onayı sertifikası verilmiş olan armatür sınıflarında, geçici hükme göre şartnameye uygunluk onayı alan markalara ait sertifikaların 10 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçersiz sayılması,
  • Termal korumaya ilişkin kalıcı hükme uygun olarak en az üç farklı markaya ait şartnameye uygunluk onayı sertifikası bulunmaması halinde, geçici hükme göre şartnameye uygunluk onayı alan markalara ait sertifikaların geçerliliğinin 10 Kasım 2025 tarihine kadar devam etmesi

şeklinde uygulanacaktır.