LED'li Aydınlatma Ölçümlerine İlişkin Usul ve Esaslar güncellenmiştir.

Resim

Elektrik dağıtım şirketlerince kurulumu ve uygulamaları yapılan LED'li aydınlatma tesislerine ilişkin değerlendirme raporunun hazırlanabilmesi amacıyla sahada yapılacak aydınlatma ölçümleri ve tüketim ölçümlerine ilişkin toplanacak verilerin yöntemlerini, periyotlarını ve formatını belirlemek üzere hazırlanmış olan "LED'li Aydınlatma Ölçümlerine İlişkin Usul ve Esaslar" güncellenmiştir. Usul ve Esaslar ile ekleri Mevzuat/Usul ve Esaslar sekmesi altında yayımlanmıştır.