LED'li Aydınlatma Ölçümlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Resim

LED'Lİ YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİN KULLANILDIĞI TESİSLERDE YAPILACAK ÖLÇÜMLERE İLİŞKİN DUYURU

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan "Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar"ın;

 

"Elektrik dağıtım şirketlerinin görevleri" başlıklı 6.2 maddesinde,

 

"Elektrik dağıtım şirketleri, yeni tesislere dair teknik analiz, envanter, işletme bilgileri ve verimliliğe ilişkin bilgilerin de bulunduğu uygulama raporunu periyodik olarak TEDAŞ'a gönderir. Rapor formatı ve periyodu TEDAŞ tarafından belirlenir."

 

"TEDAŞ'ın görevleri" başlıklı 7.4 maddesinde,

 

"Elektrik dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan uygulama raporlarını ve bu kapsamda hazırladığı değerlendirme raporunu Bakanlığa sunar."

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Söz konusu aydınlatma tesislerine dair değerlendirme raporunun hazırlanabilmesi amacıyla sahada yapılacak aydınlatma ve tüketim ölçümlerine ilişkin toplanacak verilerin yöntemlerinin, periyotlarının ve formatının belirlenmesi amacıyla hazırlanan "LED'li Aydınlatma Ölçümlerine İlişkin Usul ve Esaslar" TEDAŞ Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış olup Kurumumuz internet sitesinin Bilgi Merkezi/Usul ve Esaslar başlığı altında yayımlanmıştır.

 

Sürecin daha kolay anlaşılması amacıyla usul ve esasların uygulanmasına ilişkin akış diyagramı, sektör paydaşlarınca aşağıda verilmiş olup ölçümlerin yapılacağı tesislerin yer alacağı Tesis Listesinin (LED'li Aydınlatma Ölçümlerine İlişkin Usul ve EsaslarEk-1) gönderilmesine yönelik bilgilendirme yıl sonuna kadar ayrıca yapılacaktır.

 

Önemle duyurulur.


 

LED'li Aydınlatma Ölçümlerine İlişkin Usul ve Esaslar Ek-1 için Tıklayınız

LED'li Aydınlatma Ve Tüketim Ölçüm Değerleri Tabloları için Tıklayınız.