OSOS Verilerinin Toplanmasına ve Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar

Resim

"OSOS Verilerinin Toplanmasına ve Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" ile bu Usul ve Esasların eki "OSOS İzleme Sistem Altyapı Topolojisi"nden oluşan dokümanların yürürlüğe girmesi için 08.08.2022 tarih ve 438377 sayılı Genel Müdürlük Makamı Oluru alınmış olup onaylanan dokümanlar yürürlüğe girmiştir.

Dosyayı İncele