Şartnameye Uygunluk Onaylarına Ait 2024 Yılı Hizmet Satış Bedelleri güncellenmiştir.

Resim

 

 

Genel aydınlatma kapsamında kullanılan LED'li armatürler ile elektronik elektrik sayaçlarına teknik şartnameye uygunluk onayı verilmesi ve imalatçı firmalara karekod verilmesi hizmetlerinin satışı Genel Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.  Şartnameye uygunluk onayları ve karekod verilmesi hizmeti ile ilgili bedelleri Genel Müdürlük Makamının  23.01.2024 tarih ve 905570 sayılı Oluru ile 23.01.2024 tarihinden itibaren (23.01.2024 tarihi de dahil) yapılacak yeni başvurularda uygulanmak üzere onaylanarak  Mevzuat/Usul ve Esaslar başlığı altında yayınlanmıştır.