TEDAŞ Elektrik Tesisleri Kabul Süreçlerine İlişkin Usul ve Esasları

Resim

TEDAŞ Elektrik Tesisleri Kabul Süreçlerine İlişkin Usul ve Esasları Madde 6.2 de yer alan;" Kabulü yapılacak tüm tesislerde daha önce kullanılmamış yeni malzeme kullanılacak olup bu malzemelerin imal tarihleri ile kabul tarihleri arası üç yıldan fazla olmayacaktır. İmal tarihleri etiket değerleri vb.inceleme görevi kabul kuruluna aittir. Bu hüküm 02.04.2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır. TEDAŞ'a devredilmeyecek, şantiye vb. projelerde ve Dağıtım Şirketleri tarafından yatırım kapsamında mevcut şebekeden demontaj edilmiş malzemelerde bu hüküm aranmayacaktır." hükmü, Genel Müdürlük Makamı'nın 21.06.2021 tarih ve E.98398 sayılı OLUR 'u ile;

"Kabulü yapılacak tüm tesislerde daha önce kullanılmamış yeni malzeme kullanılacak olup bu malzemelerin imal yılları ile tesisin yapıldığı yıl arasındaki süre üç yıldan fazla olmayacaktır. Kabulü yapılacak tüm tesislerde kullanılan malzemelerin imal yılı, etiket değeri vb. bilgi ve belgelerinin inceleme görevi kabul kuruluna aittir. TEDAŞ'a devredilmeyecek, şantiye vb. projelerde ve Dağıtım Şirketleri tarafından yatırım kapsamında mevcut şebekeden demontaj edilmiş malzemelerde bu hüküm aranmayacaktır." olarak değiştirilmiştir.

Dosyayı İncele