TEDAŞ Genel Müdürlüğü KPSS 2023/1 Döneminde Teşekkülümüze Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgeler

Resim

 

1 - E-devlet üzerinden alınacak mezun belgesi ile diplomanızın bir fotokopisi veya Üniversiteyada noter onaylı diploma sureti,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Adli sicil belgesi (www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınabilir),

4- Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5x6 cm ölçüsünde vesikalık fotoğraf (erkek adaylar içinkravatlı),

5- www.tedas.gov.tr adresi DUYURULAR kısmında yer alan;

a) Atama Başvuru Formu (1 Suret)

b) Sağlık Durumu Beyan Formu (1 Suret)

c) Hizmet Beyannamesi (1 Suret)

6- Kamuda hizmeti bulunan adaylar için görev yaptıkları kurumlardan alacakları onaylı hizmetbelgesi, özel sektörde hizmeti bulunan adaylar için e-devlet üzerinden alacakları hizmetbelgesi,

7- Varsa YDS sonuç belgesi (A, B veya C düzeyinde olanlar için),8- Ortaokul veya lisede hazırlık eğitimi almış adayların buna ilişkin belge sureti,

9- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden, www.turkiye.gov.tr adresiüzerinden, askerde olan adaylar ise birliklerinden temin edebilir), askerliğini yapmış adaylariçin terhis belgesi.

10- Avukatlar için;

A-Avukatlık Ruhsatnamesi

B-Avukatlık staj belgesi

İyi Dileklerimizle İK Dairesi Başkanlığı

Yukarıda belirtilen belgelerin en geç 11.08.2023 tarihi mesai bitimine kadar elden veyaposta yoluyla aşağıda belirtilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

Adres: TEDAŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar MahallesiTürkocağı Caddesi No:2 KLMN Blok Kat:2 Balgat/ANKARA

BİLGİ İÇİN: (0312) 449 5644-5294

Not: Askerde olan adayların birliklerinden alacakları muhtemel terhis tarihini de belirtenbir belge ile birlikte yukarıda istenilen evrakları göndermeleri gerekmektedir.