TEDAŞ-MLZ/95-009.B İşaretli Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesinin 3.8.1 Lamba Kontrol Düzeni Maddesi Değişikliği

Resim

TEDAŞ-MLZ/95-009.B işaretli Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesinin 3.8.1 Lamba Kontrol Düzeni maddesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik yapılan TEDAŞ-MLZ/95-009.B işaretli Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi tedas.gov.tr adresi Bilgi Merkezi/Şartnameler/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bölümünde elektrik dağıtım sektör paydaşlarının kullanımına sunulmuştur.

 

Teknik Şartnamesi için Tıklayınız