TEDAŞ-MLZ/96-014 işaretli Örgülü Tam Alüminyum İletkenler ve Çelik Özlü Örgülü Alüminyum İletkenler Teknik Şartnamesii

Resim

TEDAŞ-MLZ/96-014 İşaretli Örgülü Tam Alüminyum İletkenler ve Çelik Özlü Örgülü Alüminyum İletkenler Teknik Şartnamesine EK-IV başlıklı yeni bir ek ilave edilmiş ve 4.2. Teklifle birlikte verilecek belgeler maddesi buna göre yeniden düzenlenmiştir.

Dosyayı İncele