Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedelleri

Resim

Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle, evi ve/veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır veya orta hasarlı hale gelen depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları siliniyor.

Kurumumuzun özelleştirme öncesi dönemden kalan alacaklarının terkin edilmesini de kapsayan "Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ " 25 Mayıs 2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 8 Şubat 2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde konutu ve/veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğal gaz abonelerinin 6 Şubat 2023'e kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş tüketim tutarlarıyla son okuma tarihinden 6 Şubat'a kadarki döneme ait tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş faturaları ile bunların ferileri, Kurumumuzun özelleştirilmesi öncesindeki dönemden kalan ve özelleştirme işlemleri sırasında Kurumumuzun alacağı olarak devredilen tüketim tutarları terkin edilecek.

Belirlenen usul ve esaslara göre, 6 Şubat öncesine ait olup da 6 Şubat sonrasında ilgililerince tutarı ödenmiş olan faturalar terkin edilmeyecek ve bu faturalar için hak talebinde bulunulamayacak. Yapılmış olan bu tür ödemeler, tebliğin yayımı tarihi öncesinde şirketlerce ilgilisine iade edilmişse terkin kapsamında değerlendirilecek.

Yasal olmayan yollarla yapılan elektrik ve doğal gaz tüketimleri ile kamu tüzel kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri ise tebliğ kapsamı dışında tutulacak.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız